Türkçe
English

 

 

 

 

 

Slider

KONSORSİYUM U HEDEFİ

Mühendislik Bilimleri  Eğitimi konusunda bölgeye hakim kuruluşlar ve yükseköğretim kurumları ile kuracağı bu konsorsiyum ile iştirakçi ve katılımcı ortakların sahip oldukları mevcut  uluslararası ortaklarını bir havuzda toplayarak bölge genelinde geniş bir ağ yapılandırmaktır. Mühendislik bilimleri alanında eğitim almakta olan öğrencilerimizin sahip oldukları teorik bilgilerini staj yapacakları kuruluşlarda kazanacakları pratik  beceri ve yeterlilikle alanlarına hakim olmaları  amaçlanmaktadır. Mezun olacak öğrencilerimizin işgücü piyasasındaki ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim almalarına, çalışacakları alanda örgün öğrenimleri süresince edinemeyecekleri mesleki bilgi ve işyeri davranışları gibi mesleki yeterlilikleri edinmeleri ve uluslararası iş piyasalarında istihdam edilebilirliklerinin arttırılması planlanmaktadır. Bilgi ve teknoloji transferinin yapılabilmesi de konsorsiyumun bir diğer amacıdır. Ulusal ortak olan her üç yükseköğretim kurumunun da Erasmus Üniversite Beyannamesi bulunmaktadır ve tüm hareketlilik aktivitelerinden öğrencileri ve personelleri yararlanmaktadır.

DUSK (DOĞU MARMARA ÜNİVERSİTELER VE SANAYİ KONSORSİYUMU)


Avrupa Birliği Komisyonunca fonlanan  konsorsiyum; Sakarya Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odalarının oluşturduğu ulusal bir ortaklıktır. Konsorsiyumun oluşturulma amacı yükseköğretim kurumları ve iş dünyası arasındaki işbirliği güçlendirmektir. Bu bağlamda 60 öğrenci  en az 2 en fazla 12 ay ile 20 personelin en az 2 hafta en fazla 2 ay süreyle sınırlı olmak üzere Avrupa’nın değişik ülkelerinde uluslararası hareketlilikten faydalanması; konsorsiyum desteğiyle yükseköğrenim kurumlarının Teknoloji ve Mühendislik Fakültelerinde öncelikle 3. ve 4. sınıfında eğitim almakta olan öğrencilerin teorik öğrenimlerini sanayi deneyimi ile buluşturarak yükseköğrenim ve iş dünyasını bir araya getirerek yerinde öğrenmeyi sağlayarak kaliteli ve sağlıklı istihdamı gerçekleştirmek hedeflenmektedir. Konsorsiyum ortakları, projenin yürütülmesinde ortak katkı ve sorumluluğa sahiptir. Proje 16 ay sürecektir. Sakarya Üniversitesi uluslararasılaşma süreci ile proje deneyimleri nedeniyle koordinatör olacaktır.
Konsorsiyumdan yararlanacak olan katılımcıların profesyonel iş hayatında istihdam edilebilirlikleri artacak ve kişisel gelişimleri, yabancı dil, karşılıklı iletişim, kültürler arası öğrenme, kendine güven gibi konularda da katkı sağlanacaktır.
Akademik ve uygulamalı öğrenmeyi yükseköğrenim eğitimi süreci içinde tamamlama imkânı sağlayacak konsorsiyumumuz da her gün değişen iş dünyasında ihtiyaç duyulan teorik bilgiler yakından ve yerinde gözlemlenerek yükseköğrenimde güncellenme sağlanacaktır. Bu süreç akademik ve iş dünyası arasındaki farklı işbirliklerine de Avrupa düzeyinde katkı sağlayacaktır. Konsorsiyumun kalite güvencesi katılımcı ve iştirakçi kurumlar tarafından ortak bir değerlendirme sürecine tabii tutulacaktır. Bunun için, katılımcı ve iştirakçi kuruluşlardan belirlenecek kişilerden oluşturulacak komisyonlar sürecin işlevsel ve sağlıklı yürütülmesinde gözlemci olacaktır.
Katılımcı yükseköğrenim kurumları katılımcılarının hareketliliklerinin tanınmalarını sağlayacaktır. Konsorsiyumun yaygınlaştırma aktivitelerinde katılımcı ve iştirakçiler ortak sorumluluk alacaktır. Yaygınlaştırma ortak kurumların yayın organları, düzenlenecek konferanslar ve sosyal paylaşım platformları aracılığı ile yapılacak olup; konsorsiyum için özel bir web sayfası hazırlanarak başvuru, ilan ve faaliyetler ve çıktıları kamuoyu ile paylaşılacaktır.

secim