Türkçe
English
 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞU MARMARA ÜNİVERSİTELER SANAYİ KONSORSİYUMU (DUSK)

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayat boyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam etmektedir. Bu program kapsamında yer alan faaliyetlerden birisi de staj konsorsiyumudur.

Staj Konsorsiyumunun hedef kitlesi, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri için yurtdışında, alanlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda staj yapma olanağı yaratmaktır.

Konsorsiyumun koordinatörü Sakarya Üniversitesi, ortakları;  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odasıdır.

Konsorsiyumun oluşturulma amacı yükseköğretim kurumları ve iş dünyası arasındaki işbirliği güçlendirmektir. Bu bağlamda yaklaşık 40 öğrenci  en az 2 en fazla 12 ay ile yaklaşık 20 personelin en az 2 hafta en fazla 2 ay süreyle sınırlı olmak üzere Avrupa’nın değişik ülkelerinde uluslararası hareketlilikten faydalanması; konsorsiyum desteğiyle yükseköğrenim kurumlarının Teknoloji ve Mühendislik Fakültelerinde öncelikle 3. ve 4. sınıfında eğitim almakta olan öğrencilerin teorik öğrenimlerini sanayi deneyimi ile buluşturarak yükseköğrenim ve iş dünyasını bir araya getirerek yerinde öğrenmeyi sağlayarak kaliteli ve sağlıklı istihdamı gerçekleştirmek hedeflenmektedir. Konsorsiyum ortakları, projenin yürütülmesinde ortak katkı ve sorumluluğa sahiptir. Proje 16 ay sürecektir. Sakarya Üniversitesi uluslararasılaşma süreci ile proje deneyimleri nedeniyle koordinatör olacaktır.

Konsorsiyumdan yararlanacak olan katılımcıların profesyonel iş hayatında istihdam edilebilirlikleri artacak ve kişisel gelişimleri, yabancı dil, karşılıklı iletişim, kültürler arası öğrenme, kendine güven gibi konularda da katkı sağlanacaktır.

Akademik ve uygulamalı öğrenmeyi yükseköğrenim eğitimi süreci içinde tamamlama imkânı sağlayacak konsorsiyumumuz da her gün değişen iş dünyasında ihtiyaç duyulan teorik bilgiler yakından ve yerinde gözlemlenerek yükseköğrenimde güncellenme sağlanacaktır. Bu süreç akademik ve iş dünyası arasındaki farklı işbirliklerine de Avrupa düzeyinde katkı sağlayacaktır. Konsorsiyumun kalite güvencesi katılımcı ve iştirakçi kurumlar tarafından ortak bir değerlendirme sürecine tabii tutulacaktır. Bunun için, katılımcı ve iştirakçi kuruluşlardan belirlenecek kişilerden oluşturulacak komisyonlar sürecin işlevsel ve sağlıklı yürütülmesinde gözlemci olacaktır.

Katılımcı yükseköğrenim kurumları katılımcılarının hareketliliklerinin tanınmalarını sağlayacaktır. Konsorsiyumun yaygınlaştırma aktivitelerinde katılımcı ve iştirakçiler ortak sorumluluk alacaktır. Yaygınlaştırma ortak kurumların yayın organları, düzenlenecek konferanslar ve sosyal paylaşım platformları aracılığı ile yapılacak olup; konsorsiyum için özel bir web sayfası hazırlanarak başvuru, ilan ve faaliyetler ve çıktıları kamuoyu ile paylaşılacaktır.